Đồng hồ Citizen chính hãng 

Tư vấn: 8:00h - 21:00h

0936.744.754 ( Mr. Tín )

Đồng hồ Citizen NH8338-54A

Đồng hồ Citizen NH8338-54A

6.580.000 đ/cái 5.922.000 đ

Đồng hồ Citizen NH7524-55A

Đồng hồ Citizen NH7524-55A

7.770.000 đ/cái 6.993.000 đ

Đồng hồ Citizen NB1020-50A

Đồng hồ Citizen NB1020-50A

14.700.000 đ/cái 13.230.000 đ

Đồng hồ Citizen NH2362-52E

Đồng hồ Citizen NH2362-52E

3.800.000 đ/cái 3.420.000 đ

Đồng hồ Citizen NH2362-52A

Đồng hồ Citizen NH2362-52A

3.800.000 đ/cái 3.420.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive CA4011-55A

Đồng hồ Citizen Eco Drive CA4011-55A

13.130.000 đ/cái 11.817.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive CA0030-61E

Đồng hồ Citizen Eco Drive CA0030-61E

12.290.000 đ/cái 11.061.000 đ

Đồng hồ CitizenNH8316-06A

Đồng hồ CitizenNH8316-06A

6.732.000 đ/cái 6.120.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BU0003-02P

Đồng hồ Citizen Eco Drive BU0003-02P

12.970.000 đ/cái 11.673.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BL9000-32A

Đồng hồ Citizen Eco Drive BL9000-32A

14.870.000 đ/cái 13.383.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BL8002-08A

Đồng hồ Citizen Eco Drive BL8002-08A

9.700.000 đ/cái 8.730.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM7141-51A

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM7141-51A

6.780.000 đ/cái 6.093.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM7290-51E

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM7290-51E

7.250.000 đ/cái 6.525.000 đ

Đồng hồ Citizen BL1050-56A

Đồng hồ Citizen BL1050-56A

3.150.000 đ/cái 2.835.000 đ

Đồng hồ Citizen BL1012-55A

Đồng hồ Citizen BL1012-55A

3.300.000 đ/cái 2.970.000 đ

Đồng hồ Citizen BI5034-51E

Đồng hồ Citizen BI5034-51E

4.250.000 đ/cái 3.825.000 đ

Đồng hồ Citizen BI0984-59A

Đồng hồ Citizen BI0984-59A

3.830.000 đ/cái 3.447.000 đ

Đồng hồ Citizen BF2002-52P

Đồng hồ Citizen BF2002-52P

3.410.000 đ/cái 3.070.000 đ

Đồng hồ Citizen BH1652-09P

Đồng hồ Citizen BH1652-09P

2.520.000 đ/cái 2.268.000 đ

Đồng hồ Citizen BH1670-58A

Đồng hồ Citizen BH1670-58A

2.840.000 đ/cái 2.556.000 đ

Đồng hồ Citizen BD0034-50A

Đồng hồ Citizen BD0034-50A

3.010.000 đ/cái 2.700.000 đ

Đồng hồ Citizen BD0032-55P

Đồng hồ Citizen BD0032-55P

3.110.000 đ/cái 2.800.000 đ

Đồng hồ Citizen BD0043-08

Đồng hồ Citizen BD0043-08

3.310.000 đ/cái 2.979.000 đ

Đồng hồ Citizen BD0048-55A

Đồng hồ Citizen BD0048-55A

3.520.000 đ/cái 3.170.000 đ

Đồng hồ Citizen BD0043-59P

Đồng hồ Citizen BD0043-59P

3.520.000 đ/cái 3.170.000 đ

Đồng hồ Citizen BD0041-54A

Đồng hồ Citizen BD0041-54A

2.960.000 đ/cái 2.664.000 đ

Đồng hồ Citizen BD0024-53A

Đồng hồ Citizen BD0024-53A

3.100.000 đ/cái 2.790.000 đ

Đồng hồ Citizen BD0021-19A

Đồng hồ Citizen BD0021-19A

2.500.000 đ/cái 2.250.000 đ

Đồng hồ Citizen BD0020-54A

Đồng hồ Citizen BD0020-54A

2.800.000 đ/cái 2.520.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AW1241-54L

Đồng hồ Citizen Eco Drive AW1241-54L

11.030.000 đ/cái 9.927.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AW1234-50A

Đồng hồ Citizen Eco Drive AW1234-50A

12.500.000 đ/cái 11.250.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AT0371-53F

Đồng hồ Citizen Eco Drive AT0371-53F

9.240.000 đ/cái 8.316.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR0074-51A

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR0074-51A

13.280.000 đ/cái 11.280.000 đ

Đồng hồ Citizen AN8043-05A

Đồng hồ Citizen AN8043-05A

4.000.000 đ/cái 3.600.000 đ

Đồng hồ Citizen AN3554-54P

Đồng hồ Citizen AN3554-54P

4.410.000 đ/cái 3.969.000 đ

Đồng hồ Citizen AN3502-58P

Đồng hồ Citizen AN3502-58P

7.140.000 đ/cái 6.426.000 đ

Đồng hồ Citizen AG8354-53A

Đồng hồ Citizen AG8354-53A

4.260.000 đ/cái 3.834.000 đ

Đồng hồ Citizen AG8352-59P

Đồng hồ Citizen AG8352-59P

4.260.000 đ/cái 3.834.000 đ

Đồng hồ Citizen 8200GN4W-SY

Đồng hồ Citizen 8200GN4W-SY

3.800.000 đ/cái 3.420.000 đ

Đồng hồ Citizen NP4033-09A

Đồng hồ Citizen NP4033-09A

9.580.000 đ/cái 8.622.000 đ

Đồng hồ Citizen NJ0084-59A

Đồng hồ Citizen NJ0084-59A

10.400.000 đ/cái 9.360.000 đ

Đồng hồ Citizen NH8344-51A

Đồng hồ Citizen NH8344-51A

10.710.000 đ/cái 9.639.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BV1104-54A

Đồng hồ Citizen Eco Drive BV1104-54A

12.920.000 đ/cái 11.628.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM7320-52L

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM7320-52L

5.940.000 đ/cái 5.346.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM6774-51A

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM6774-51A

6.600.000 đ/cái 5.940.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM6772-56A

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM6772-56A

6.600.000 đ/cái 5.940.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM6471-52E

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM6471-52E

7.040.000 đ/cái 6.336.000 đ

Đồng hồ Citizen BK4054-53E

Đồng hồ Citizen BK4054-53E

2.990.000 đ/cái 2.691.000 đ

Đồng hồ Citizen BD0022-59E

Đồng hồ Citizen BD0022-59E

3.450.000 đ/cái 3.105.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AW1231-58L

Đồng hồ Citizen Eco Drive AW1231-58L

5.880.000 đ/cái 5.292.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AW1050-01E

Đồng hồ Citizen Eco Drive AW1050-01E

4.600.000 đ/cái 4.140.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR3010-65E

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR3010-65E

9.660.000 đ/cái 8.694.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR3010-65A

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR3010-65A

9.660.000 đ/cái 8.694.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR3000-77A

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR3000-77A

11.280.000 đ/cái 10.152.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR1113-12B

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR1113-12B

8.120.000 đ/cái 7.308.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR1113-12A

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR1113-12A

8.120.000 đ/cái 7.308.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR0070-51A

Đồng hồ Citizen Eco Drive AR0070-51A

12.390.000 đ/cái 11.151.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AO9003-16A

Đồng hồ Citizen Eco Drive AO9003-16A

5.250.000 đ/cái 4.725.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive AO9003-08E

Đồng hồ Citizen Eco Drive AO9003-08E

5.250.000 đ/cái 4.725.000 đ

Đồng hồ Citizen AN8055-06E

Đồng hồ Citizen AN8055-06E

3.700.000 đ/cái 3.330.000 đ

Đồng hồ Citizen AN8041-51E

Đồng hồ Citizen AN8041-51E

3.990.000 đ/cái 3.591.000 đ

Đồng hồ Citizen AN3552-50E

Đồng hồ Citizen AN3552-50E

4.410.000 đ/cái 3.969.000 đ

Đồng hồ Citizen AN3550-55A

Đồng hồ Citizen AN3550-55A

3.840.000 đ/cái 3.456.000 đ

Đồng hồ Citizen AN3500-53A

Đồng hồ Citizen AN3500-53A

6.300.000 đ/cái 5.670.000 đ

Đồng hồ Citizen AN3450-50L

Đồng hồ Citizen AN3450-50L

5.380.000 đ/cái 4.842.000 đ

Đồng hồ Citizen AN3450-50A

Đồng hồ Citizen AN3450-50A

5.050.000 đ/cái 4.360.000 đ

Đồng hồ Citizen AG8354-53A

Đồng hồ Citizen AG8354-53A

4.260.000 đ/cái 3.834.000 đ

Đồng hồ Citizen AG8352-59P

Đồng hồ Citizen AG8352-59P

4.260.000 đ/cái 3.834.000 đ

Đồng hồ Citizen AG0162-07A

Đồng hồ Citizen AG0162-07A

3.300.000 đ/cái 3.000.000 đ