Đồng hồ Citizen chính hãng 

Tư vấn: 8:00h - 21:00h

0936.744.754 ( Mr. Tín )

ĐỒNG HỒ NAM CITIZEN AU1065-58E Eco-Drive

ĐỒNG HỒ NAM CITIZEN AU1065-58E Eco-Drive

6.000.000 đ/cái 5.400.000 đ

ĐỒNG HỒ ĐEO TAY HIỆU CITIZEN NH8352-53P

ĐỒNG HỒ ĐEO TAY HIỆU CITIZEN NH8352-53P

6.000.000 đ/cái 5.400.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN FE1082-13A

ĐỒNG HỒ CITIZEN FE1082-13A

4.700.000 đ/cái 4.230.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0203-00A

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0203-00A

3.250.000 đ/cái 2.925.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AY0092-63P NỮ MẠ VÀNG

ĐỒNG HỒ CITIZEN AY0092-63P NỮ MẠ VÀNG

3.490.000 đ/cái 3.141.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0334-55A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0334-55A

3.890.000 đ/cái 3.501.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0560-50A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0560-50A

2.480.000 đ/cái 2.232.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EU2660-50D

ĐỒNG HỒ CITIZEN EU2660-50D

2.800.000 đ/cái 2.520.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0323-51W

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0323-51W

3.290.000 đ/cái 2.961.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0192-55P

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0192-55P

2.930.000 đ/cái 2.637.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0180-54A

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0180-54A

2.790.000 đ/cái 2.511.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0593-51P

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0593-51P

3.000.000 đ/cái 2.700.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0562-03P

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0562-03P

2.400.000 đ/cái 2.160.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ6093-55D

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ6093-55D

3.300.000 đ/cái 2.970.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EY0052-51P NỮ MẠ VÀNG

ĐỒNG HỒ CITIZEN EY0052-51P NỮ MẠ VÀNG

3.290.000 đ/cái 2.960.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0333-58W

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0333-58W

3.600.000 đ/cái 3.168.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0284-51N

ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0284-51N

9.720.000 đ/cái 8.748.000 đ

Đồng hồ Citizen NH8344-51A

Đồng hồ Citizen NH8344-51A

10.710.000 đ/cái 9.639.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NỮ ER0202-02A

ĐỒNG HỒ CITIZEN NỮ ER0202-02A

3.380.000 đ/cái 2.794.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0203-51P

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0203-51P

3.520.000 đ/cái 3.168.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ4584-54D

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ4584-54D

2.800.000 đ/cái 2.520.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0042-01A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0042-01A

3.380.000 đ/cái 3.042.000 đ

Đồng hồ Citizen AN3550-55A

Đồng hồ Citizen AN3550-55A

3.840.000 đ/cái 3.456.000 đ

Đồng hồ Citizen AG8354-53A

Đồng hồ Citizen AG8354-53A

4.260.000 đ/cái 3.834.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EG3224-57A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EG3224-57A

12.920.000 đ/cái 12.628.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EW9792-58A - Đính phale

ĐỒNG HỒ CITIZEN EW9792-58A - Đính phale

8.600.000 đ/cái 7.740.000 đ

Đồng hồ nữ Citizen Eco Drive EW9790-53A

Đồng hồ nữ Citizen Eco Drive EW9790-53A

7.800.000 đ/cái 7.020.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AW1232-12A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AW1232-12A

4.830.000 đ/cái 4.347.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE EM0282-56D

ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE EM0282-56D

9.400.000 đ/cái 8.460.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive FB1220-53D

Đồng hồ Citizen Eco Drive FB1220-53D

11.655.000 đ/cái 10.489.000 đ

Đồng hồ Citizen NP4033-09A

Đồng hồ Citizen NP4033-09A

10.240.000 đ/cái 9.216.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NP4074-52A

ĐỒNG HỒ CITIZEN NP4074-52A

8.300.000 đ/cái 7.470.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN FE1084-51A

ĐỒNG HỒ CITIZEN FE1084-51A

12.500.000 đ/cái 11.250.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3420-51A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3420-51A

5.220.000 đ/cái 4.689.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3420-51L

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3420-51L

5.220.000 đ/cái 4.689.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BI5010-59A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BI5010-59A

3.000.000 đ/cái 2.700.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NAM BI5012-53P

ĐỒNG HỒ CITIZEN NAM BI5012-53P

3.285.000 đ/cái 3.650.000 đ

Đồng hồ Citizen NH8338-54A

Đồng hồ Citizen NH8338-54A

6.580.000 đ/cái 5.922.000 đ

Đồng hồ Citizen NH7524-55A

Đồng hồ Citizen NH7524-55A

7.770.000 đ/cái 6.993.000 đ

Đồng hồ Citizen NB1020-50A

Đồng hồ Citizen NB1020-50A

14.700.000 đ/cái 13.230.000 đ

Đồng hồ Citizen NH2362-52E

Đồng hồ Citizen NH2362-52E

3.800.000 đ/cái 3.420.000 đ

Đồng hồ Citizen NH2362-52A

Đồng hồ Citizen NH2362-52A

3.800.000 đ/cái 3.420.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive CA4011-55A

Đồng hồ Citizen Eco Drive CA4011-55A

13.130.000 đ/cái 11.817.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive CA0030-61E

Đồng hồ Citizen Eco Drive CA0030-61E

12.290.000 đ/cái 11.061.000 đ

Đồng hồ CitizenNH8316-06A

Đồng hồ CitizenNH8316-06A

6.732.000 đ/cái 6.120.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BU0003-02P

Đồng hồ Citizen Eco Drive BU0003-02P

12.970.000 đ/cái 11.673.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BL9000-32A

Đồng hồ Citizen Eco Drive BL9000-32A

14.870.000 đ/cái 13.383.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BL8002-08A

Đồng hồ Citizen Eco Drive BL8002-08A

9.700.000 đ/cái 8.730.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM7141-51A

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM7141-51A

6.780.000 đ/cái 6.093.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM7290-51E

Đồng hồ Citizen Eco Drive BM7290-51E

7.250.000 đ/cái 6.525.000 đ

Đồng hồ Citizen BL1050-56A

Đồng hồ Citizen BL1050-56A

3.150.000 đ/cái 2.835.000 đ

Đồng hồ Citizen BL1012-55A

Đồng hồ Citizen BL1012-55A

3.300.000 đ/cái 2.970.000 đ

Đồng hồ Citizen BI5034-51E

Đồng hồ Citizen BI5034-51E

4.250.000 đ/cái 3.825.000 đ

Đồng hồ Citizen BI0984-59A

Đồng hồ Citizen BI0984-59A

3.830.000 đ/cái 3.447.000 đ

Đồng hồ Citizen BF2002-52P

Đồng hồ Citizen BF2002-52P

3.410.000 đ/cái 3.070.000 đ

Đồng hồ Citizen BH1652-09P

Đồng hồ Citizen BH1652-09P

2.520.000 đ/cái 2.268.000 đ